iq test gratis online

Gratis Online IQ Test oefenen uitleg

IQ test gratis online oefenen met uitleg

Benieuwd naar jouw cognitieve capaciteiten? Oftewel: jouw iq? Op onze website kun je online een iq test gratis oefenen in de voorbereiding voor assessments en capaciteitentests in sollicitatieprocedures.

Na het lezen van deze pagina weet je precies waarom een iq test online oefenen een goed idee is!

Deze pagina leert je het volgende over iq en de intelligentietest:
• Wat is je iq precies en is het meetbaar?
• Kun je je iq ophogen door een gratis iq test te oefenen?
• Waarom moet ik een iq test doen om een baan te krijgen?

iq test online gratis

Wat is iq precies en is het meetbaar met een gratis iq test (intelligentietest)?

De Amerikaan William James Sidis (1898-1944) is kanshebber voor de titel mens met hoogste iq ooit! Zijn iq wordt geschat tussen de 250 en 300. Hij leerde het spellen van letters op zijn eerste en las vanaf zijn peutertijd dagelijks de krant. Voordat hij op de prestigieuze Harvard Universiteit begon op zijn elfde, had hij al vier boeken geschreven.

Wikipedia definieert het intelligentiequotiënt als de meest gangbare maat voor de intelligentie.

Zo kun je geclassificeerd worden in één van de volgende categorieën:
• 181-200+: supergenie
• 166-180: groot genie
• 145-165: genie
• 132-144: hoogbegaafd
• 121-131: begaafd
• 111-120: bovengemiddeld
• 90-101: gemiddeld
• 80-89: beneden gemiddeld
• 68-79: zwak begaafd
• 50-67: licht verstandelijke beperking

Geen wonder dat werkgevers graag willen weten in welke categorie kandidaten in een sollicitatieprocedure vallen. Het is echter maar zeer de vraag of dit meetbaar is, maar daarover later meer!

Het iq is dus de meest gangbare maat voor intelligentie, maar hoe wordt het iq precies berekend?
Meer dan 100 jaar geleden werd het iq gemeten met de formule:
((verstandelijke leeftijd / chronologische leeftijd) * 100)
Dit had tot gevolg dat als je verstandelijke leeftijd gelijk is aan je chronologische leeftijd je op een gemiddeld iq van 100 uitkomt. Hierop werd kritiek geuit, omdat de verstandelijke leeftijd na een bepaalde leeftijd niet meer toeneemt, terwijl de chronologische leeftijd door blijft stijgen. Hierdoor was deze formule alleen geschikt voor kinderen (waarbij het verstandelijk intelligentiequotiënt gelijk stijgt met de chronologische leeftijd).
Onder invloed van David Wechsler werd het de standaard om iq scores af te zetten tegen grote normgroepen. Daarom moet je vaak aan het begin van een online iq test wat demografische variabelen invullen zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etc.

Vervolgens wordt je tegen jouw normgroep op een bell curve geplot, en zo beland je uiteindelijk in een van de categorieën die we eerder noemden. Doe nu een iq test online om erachter te komen waar jij scoort!

gratis iq test oefenen online met uitleg

Is het iq met een test meetbaar?

Het iq is meetbaar, maar slechts met een bepaalde nauwkeurigheid. Dit wordt steeds breder onderkend, omdat de uitslag van de meting afhankelijk is van:
• leeftijd
• gewenning aan iq test materiaal door eerdere intelligentietests
• vermoeidheid
• gezondheid
• stressniveau / faalangst
• concentratieniveau
• motivatie
• Er zijn bovendien aanwijzingen dat intelligentie onderschat wordt bij mensen met een niet-westerse achtergrond die in een westers land leven.

In de nieuwe WAIS (een veelgebruikte schaal voor iq) worden dan ook onzekerheidsmarges met online iq test uitslagen meegegeven.

Kun je je iq ophogen door een iq test gratis online te oefenen?

In de vorige paragraaf noemden we al dat gewenning aan iq test materiaal door eerdere intelligentietests navolgende uitslagen kan beïnvloeden. Dat wil zeggen dat een iq test gratis online oefenen zeker zin heeft. Sterker nog, een iq test oefenen met uitslag en uitleg zal zeker toekomstige scores ten goede komen.

Hoe komt dit?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen iemands algemene intelligentie (g) en iemands iq.

• algemene intelligentie (g): deze eigenschap is erfelijk en heeft aan hoe goed de hersenen werken.
• iq: dit geeft jouw huidige intelligentie weer en is dus een momentopname.

Het is mogelijk om een hoge "g" te hebben met een laag iq. Dat betekent dat je in potentie heel slim zou kunnen worden omdat je hersenen goed werken, maar je nog niet slim bent omdat je weinig geoefend hebt. Robert Sternberg noemt deze groep de couch potatoes in zijn artikel. Zij gaan ondanks hun potentie nooit hun maximum haalbare intelligentie bereiken.

Het omgekeerde is ook waar. Een lage "g" zal ondanks veel oefening met gratis online iq tests tot gevolg hebben dat het iq laag blijft. Deze groep heeft zogezegd pech.

Vooral voor kinderen is deze ontwikkeling van iq belangrijk, en wordt sterk beïnvloed door de mate waarin zij op een positieve manier geprikkeld worden. Stress en weinig stimulerende omgevingen remmen de ontwikkeling van het iq (terwijl "g", oftewel de potentie, gelijk blijft).

Waarom moet ik een online iq test doen om een baan te krijgen?

De gedachte is dat een online gratis iq test uit een sollicitatieprocedure kan voorspellen welke functie je aankunt. Dit wordt vaak gecombineerd met verschillende persoonlijkheidstrekken om tot een totaalplaatje te komen. Deze gedachte is mooi, maar de validiteit van deze benadering is niet onomstreden. Zo heeft de American Psychological Association berekend dat schoolprestaties van kinderen maar voor 25% door iq verklaard kunnen worden. Zo kun je ook verwachten dat slechts 25% van de uiteindelijke prestatie in een nieuwe functie bepaald kan worden met een iq test.
Voor werkgevers is het argument vaak: ookal klopt het niet precies, iets is beter dan niets! Zolang dit de algemeen geldende mening is van het Nederlandse bedrijfsleven zullen we iq tests oefenen tot we erbij neervallen! Tenminste, als we die droombaan willen...

Oefen bij ons je iq test gratis online en met uitslag en uitleg.
Gratis Online IQ Test oefenen uitleg

3.5/5 - (63 stemmen)