Postbakoefening online voorbereiden

Postbakoefening online voorbereiden oefenen tips uitleg

De postbakoefening online voorbereiden

Op onze website kunt je een postbakoefening oefenen. Het is aan te raden om een postbakoefening online te oefenen voordat je assessment doet, maar pas op: een postbakoefening is vaak geschreven naar een bepaalde functie of een bepaald bedrijf en kan daardoor variëren van situatie tot situatie. Het is daarom goed om onderstaande tekst met tips te lezen, daarin wordt beschreven wat een postbakoefening is, hoe een dergelijke oefening ontworpen wordt, en welke elementen je kunt verwachten tijdens een assessment.

postbakoefening online voorbereiden
Postbakoefening voorbeeld screenshot

Wat is een postbakoefening precies?

Een postbakoefening (ook wel in-basket oefening genaamd) is een oefening waarin iemand die assessment doet zich door een inbox met belangrijke en minder belangrijke zaken moet werken. In de inbox vindt men aantekeningen, documenten, berichten, en andere input en op basis daarvan moeten acties en analyses uitgevoerd worden. De deelnemer schrijft meestal een kort rapport waarin hij of zij het probleem analyseert en een oplossing voorstelt. Het hoofddoel van een postbakoefening is kijken hoe iemand die assessment ondergaat reageert op tijdsdruk en deadlines. Ook vraagt het creativiteit omdat verschillende berichten uit de inbox vaak met elkaar samenhangen, en een goede oplossing alleen gevonden kan worden wanneer een deelnemer in staat is deze puzzel te leggen.
De postbakoefening wordt het meeste gebruikt voor management en administratieve functies en is in principe één van de weinige tests waarin de tekstuele capaciteit van een deelnemer getoetst kan worden. Andere capaciteiten die getoetst worden zijn zoals al eerder genoemd stressbestendigheid en creativiteit, maar ook het vermogen te oordelen, planvermogen en gevoeligheid voor verhoudingen binnen een organisatie.

Hoe wordt een postbakoefening ontworpen?

Een goede postbakoefening kun je ontwerpen langs deze lijn:

 1. Definieer het doel van de postbakoefening: is het een postbakoefening voor starters? Is het een oefening voor trainingsdoeleinden? Wordt de postbak gebruikt als voorbereiding op een promotie? In alle gevallen zal de oefening een andere uitwerking kennen.
 2. Analyseer de situatie waarop de postbakoefening betrekking heeft: de oefening wordt over het algemeen speciaal geschreven voor een bepaalde baan waarvoor specifieke competenties benodigd zijn. Wat zijn de taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden die bij een functie horen? Daarop wordt het verhaal afgestemd.
 3. Stel beoordelingscriteria op: zoals eerder beschreven kan een postbakoefening veel competenties toetsen (plannen, organiseren, delegeren, controle houden, interpersoonlijke aspecten, stressbestendigheid, snelheid, besluitvaardigheid). Het is raadzaam na te gaan op welke competenties jij waarschijnlijk getoetst gaat worden.
 4. Bereid het materiaal voor: het materiaal van een postbakoefening kan uit de volgende onderdelen bestaan.
  • Conflicten tussen afdelingen: een postbakoefening bevat vaak een conflict tussen personen of afdelingen.
  • Klacht van een klant: een brief van een ontevreden klant die iets van je eist.
  • Rechtzaak: een dreigement om een rechtzaak te beginnen. Bijvoorbeeld een oude werknemer die zegt zich sexueel bedreigd te hebben gevoeld.
  • Verzoek van je baas: je kunt een verzoek van je baas verwachten, dit kan zowel urgent als minder urgent zijn.
  • Dubbele agenda: er zijn twee afspraken over elkaar ingepland, jij moet dit oplossen.
  • Klagende werknemers: over werkdruk, collega's, salaris, etc.
  • Onbelangrijke afleiding: dit is een belangrijke. Omdat je een beperkte hoeveelheid tijd hebt is het goed om te prioriteren. Sommige items zullen relatief onbelangrijk zijn, laat die tot het laatst liggen.
  • Financiële informatie: jaarrekeningen, kwartaalcijfers, locatiecijfers, etc.

Het kan goed zijn dat meerdere items met elkaar verbonden zijn. Het is dan de kunt deze items met elkaar te verbinden en het onderliggende probleem bloot te leggen en hier correcte actie op te ondernemen.

Dus, hoe bereid ik mijn postbakoefening voor?

Omdat iedere postbakoefening anders is is het goed bovenstaande stappen grondig te lezen en voor jezelf na te gaan met welke achterliggende gedacht de postbakoefening voor jouw functie is ontworpen, en welke onderdelen daar waarschijnlijk in zullen zitten. Oefen vervolgens ook in ieder geval één postbakoefening om een idee te krijgen van wat zoiets inhoudt. Dat zal ervoor zorgen dat je ontspannen naar het assessment kunt toeleven!

3.7/5 - (44 stemmen)